2010070299b

В съвместната ни работа фирмата се представя с изключителен професионализъм в дейността, която упражнява.
Стриктно и надеждно спазва договорените си задължения.
Това ни дава основание да изразим нашата удовлетвореност от севместната ни работа с „Алфа Груп 01“ ЕООД. Тези обстоятелства ни позволяват да препоръчаме фирма „Алфа Груп 01“ ЕООД като коректен и отговорен изпълнител при организиране на охранителната дейност.

1 (1)

Референция

1 (1)

Референция

1080296_421967181249274_113461303_n

Референция

1 (1)

Референция

 b1421
Фирма „Алфа Груп 01″ ЕООД осъществява физическа охрана на обект
„Ню Йоркър – Валентина“- гр. Варна , собственост на „Ню Йоркър България“ ЕООД.
В резултат от съвместната ни работа, ръководството на „Ню Йоркър България“ ЕООД“ уверява, че използвания от фирма „Алфа Груп 01″ ЕООД ръководен и охранителен състав е лицензиран, квалифициран и добре подбран, с възможност да изпълнява възложените му задачи за недопускане на престъпни посегателства в повереният им обект за охрана. При изпълнение на договорните ни отношения „Алфа Груп 01″ ЕООД проявява коректност, компетентност и професионализъм. За качеството и контрола на изпълнение на охранителната услуга, „Алфа Груп ОГ ЕООД е назначила Ръководител охрана, който ежедневно извършва проверки по обектите, инструктира охранителите и следи за прецизността на предоставената услуга.

Референция

Референция

ОУ „Христо Ботев“ град Варна

ОУ „Христо Ботев“ издава настоящата референция на Алфа Груп 01 ЕООД в уверение на това, че фирмата повече от година охранява обекта ОУ „Христо Ботев“ гр. Варна кв. Аспарухово……

Референция

Референция

ОУ „Г. С. Раковски“ – гр. Варна

С настоящата референция ОУ „Г. С. Раковски“ – гр. Варна изказва задоволството и удовлетвореност от сътрудничеството си с фирма „Алфа Груп 01“ ЕООД. Фирмата се отличава с висок професионализъм в работата си, коректност и висока степен на доверие……

Референция

Референция

ГПЧЕ Йоан Екзарх – Варна

С настоящата референция „ГПЧЕ Йоан Екзарх“ – Варна изказва задоволството и удовлетвореност от сътрудничеството си с фирма „Алфа Груп 01“ ЕООД. Фирмата се отличава с висок професионализъм в работата си, коректност и висока степен на доверие……

Референция

Референция

dramatichen-teatar-stoyan-bachvarov-tarsi-novi-artisti

С настоящата референция Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ Варна изказва задоволството и удовлетвореност от сътрудничеството си с фирма „Алфа Груп 01“ ЕООД. Фирмата се отличава с висок професионализъм в работата си коректност и висока степен на доверие. Фирмата предлага модерни технически решения за оптимизиране на охраната и контролно-пропускателния режим….

1097422_421966887915970_1010825066_n

Референция

2010070299b2222
Ръководството на „Цунами – Варна“ ООД счита „Алфа Груп 01“ ЕООД за коректен и отговорен изпълнител при организиране на охранителната дейност.

Референция

Референция

 b1421
С настоящото „ЗД ЕВРОИНС“ АД -гр. София изказва своите отлични впечатления за сътрудничеството си с „Алфа Груп 01″ ЕООД. Своето удовлетворение от работата по осигоряване на охрана и сигурност на обект “ Газоснабдителна станция“ гр. Суворово.
Професионализмът е основната черта в работата на фирмата, което дава отражение във високата степен на сигурност в охраняваните обекти. Доволни сме от съвместната ни работа и от постигнатите резултати. Прецизността и котното отношение при изпълнение на договорните задължения утвърждават „Алфа Груп 01“ ЕООД като наш надежден партньор.
С настоящата референция препоръчваме „Алфа Груп 01“ ЕООД като лоялен и коректен партньор.

Референция

Референция

 

b_8ca4a0c50a4241102252e3667805aa2c

От „777“ ООД. Работата на служителите от охраната се харектеризира с компетентност, отговорност и бързина при изпълнение на възложените им задачи. Ръководството на „Алфа Груп“ ЕООД реагира незабавно и адекватнона поставените от нас задачи. Винаги са подпомагали общата ни работа с компетентни съвети и висока квалифицирана помощ, с което ни спестяват време и допълнителни разходи.
Това ни дава основание да препоръчаме „Алфа Груп“ ЕООД като надеждни и лоялни партньори.

Референция

Референция

logo_strimonaeood.png

Добросъвестнъто и отговорно спазване на задълженията на охранителния екип, отилична организация на контролно – пропускателния режим. Работата на служителите от охраната се характеризира с компетентност, отговорност и бързина при изпълнение на възложените им задачи. Винаги са подпомагали общата работа с компетентни съвети и високо квалифицирана помощ, с което ни спестяват време и допълнителни разходи

Референция

Референция

 logoMyMarkeSMALLt

„АЛФА ГРУП 01“ ЕООД, разполага със служители на професионално ниво по охраната с високо чувство на отговорност, морал и професионализъм. Показаните при съвместната ни работа резултати са една добра предпоставка, специалистите и охранителите от „АЛФА ГРУП 01“ ЕООД да бъдат желан партньор.

Референция

Референция

 „СПАРТАК – ТАКСИМ“ ЕООД – ГР. АКСАКОВО

Фирма „Алфа Груп 01“ ЕООД вече повече от година охранява обектите на „Спартак – Таксим“ ЕООД.
Високото ниво на обслужване, професионализма и постоянното повишаване на качеството на предлаганите услуги, направиха „Алфа Груп 01“ ЕООД наш желан партньор при избора ни за охрана на Депо ТБО, с. Въглен.

Референция

Референция

 „Глобал Ентертейнмънт Груп“ ООД

Даваме настоящата референция на „Алфа Груп 01“ ЕООД за показан висок професионализъм и отлично качество на услугите, които фирмата предла при осъществяването на централизирана охрана на обекти.
„Глобал Ентертейнмънт Груп“ ООД е възложила дейността по осъществяването на физическа ограна на нашият обект „Къща за гости – Лунната къща“ – гр. Варна

Референция

Референция

 ОУ “Отец Паисий” – гр. Варна

Ръководството на ОУ “Отец Паисий” – гр. Варна изказва своето удовлетворение от работата на “Алфа Груп 01” ЕООД по осигуряването на охраната и сигурността на обекта ОУ “Отец Паисий” – гр. Варна.
Професионализмът е основната черта в работата на фирмата, което дава отражение във високата степен на сигурност в охраняваните обекти.

Референция

Референция