Патрул

(СОД) Сигнално охранителна дейност
„Алфа Груп 01„ ЕООД извършва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на различни видове сигнално – охранителна техника СОТ (СОД). От техника за охрана на малък магазин или апартамент до сложни системи за охрана на всякакъв вид сгради, съоръжения, комплекси, предприятия и т.н. Във фирмата е изграден и функционира 24 часа в денонощието Оперативен център.

Оперативния център е снабден с висококласна техника, позволяваща архивиране, статистика и контрол на всички видове постъпващи сигнали, аларми, зони на нарушение – до отделното помещение в зоната.

Прочети още


fizicheskaohranaФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Според изискванията на Поръчителя, се осъществява пропусквателен режим, което ще допренесе до осъществяване на контролиран достъп на лица и автомобили. Фирмата ни работи изцяло по вътрешен Правилник на Поръчителя.
Охранителните работници имат следните задължения:
– Да упътва всички лица като ги насочва към правилният отдел (служител) за връзка.
– Да работи по вътрешния Правилник на Възложителят и да допуска само ръководния персонал или работници и служители, за които е пусната писмена заповед за работа извън работно време.

Прочети още


ЛИЧНА ОХРАНА
При личната охрана, задачата на охранителната фирма е да опази физическа неприкосновеност на охраняваното лице. Това, което трябва да се направи първоначално е оценка на риска. Колкото по-висока е степента на застрашеност на охраняваното лице, толкова повече се увеличават мерките и способите за защита. Определят се маршрутите за движение. Изясняват се уязвимите места по-местоживеене, офис, често посещавани места-например питейни заведения, близки лица и т.н.

Прочети ощеcctv_camera_1246861c

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Възможности за различни системи за видеоконтрол и видеонаблюдение, включващи специализирана техника, модерно оборудване, иновации и IP технологии.

 

 Прочети още


firealarm2ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА
За изграждане на пожароизвестителни инсталации използваме разнообразна по вид техника, като за всеки обект се прави индивидуален анализ, проектиране и изграждане с най-подходящата система за сигурност, съобразена с функционалното му предназначение, пожарна опасност – степен на риска и според изискванията на конкретния възложител.

„АЛФА ГРУП 01“ ЕООД

Прочети още


1279272829_surveilspДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Наблюдение и разкриване
на осъществени и очаквани събития, обстоятелства и деяния при изневери, кризи на възрастта, проблеми с деца или роднини или семейни конфликти.
Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово и по дневно . Издирване , на укриващи се лица, безследно изчезнали, с липса на постоянен адрес или лица в неизвестност. .

Прочети още


 ЛИЗИНГОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ – Оказване съдействие при изземване на лизингови автомобили при необслужени кредити. Наши  партньори са водещи компании на пазара.