Детективски услуги

1279272829_surveilspНаблюдение и разкриване на осъществени и очаквани събития, обстоятелства и деяния при изневери, кризи на възрастта, проблеми с деца или роднини или семейни конфликти.
Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово и по дневно .
Издирване , на укриващи се лица, безследно изчезнали, с липса на постоянен адрес или лица в неизвестност. .
Събиране на сведения с цел осигуряване на информация, свързана с гражданското състояние, поведението и/или постъпките на отделни лица. .
Изясняване на биографична и друга информация, описваща отделно физическо или юридическо лице. .
Събиране на данни за установяване или доказване на факти, които са или биха могли да бъдат повод за бъдещ конфликт между отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на такива конфликти. .
Събиране на информация свързана с граждански и/или наказателни дела.

Установяване на лица или обстоятелства, свързани с промишлен шпионаж или с опазване на фирмената тайна. .
Проучване на пазара, събиране на информация за делови преговори, некредитоспособни, неплатежоспособни и/или ненадеждни партньори. .
Установяване на факти , случаи,или обстоятелства свързани с нелоялна конкуренция. Констатиране на нарушения при реализация на права върху обекти свързани с интелектуалната собственост.