fizicheskaohrana

„АЛФА ГРУП 01“ ЕООД

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Според изискванията на Поръчителя, се осъществява пропусквателен режим, което ще допренесе до осъществяване на контролиран достъп на лица и автомобили. Фирмата ни работи изцяло по вътрешен правилник на поръчителя.

 

 

 

 

Охранителните работници имат следните задължения:

– Да упътва всички лица като ги насочва към правилният отдел (служител) за връзка.

– Да работи по вътрешния Правилник на Възложителят и да допуска само ръководния персонал или работници и служители, за които е пусната писмена заповед за работа извън работно време.

– Охранителят е задължен да проверява обемист багаж на служители, както фирмени и други МПС-та влизащи и излизащи от обекта.

– Постоянен обхот на охранителите, с което ще се избегне неконтрулируемо проникване в обекта, а също така съблюдаване действията и движението на работници, служители и клиенти в обекта, с цел недопускане на злонамерени дейстия върху имуществото на фирмата.