ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА

firealarm2Пожароизвестяване
За изграждане на пожароизвестителни инсталации използваме разнообразна по вид техника, като за всеки обект се прави индивидуален анализ, проектиране и изграждане с най-подходящата система за сигурност, съобразена с функционалното му предназначение, пожарна опасност – степен на риска и според изискванията на конкретния възложител.

„АЛФА ГРУП 01“ ЕООД предоставя експертна помощ при проектиране, инсталация и поддръжка на пожароизвестителна и пожарогасителна техника, базирани на последните постижения, новости и приложения в тази сфера.