СОД – Сигнално охранителна дейност

„Алфа Груп 01„ ЕООД извършва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на различни видове сигнално – охранителна техника СОТ (СОД). От техника за охрана на малък магазин или апартамент до сложни системи за охрана на всякакъв вид сгради, съоръжения, комплекси, предприятия и т.н. Във фирмата е изграден и функционира 24 часа в денонощието Оперативен център.

Оперативния център е снабден с висококласна техника, позволяваща архивиране, статистика и контрол на всички видове постъпващи сигнали, аларми, зони на нарушение – до отделното помещение в зоната.

Това позволява Центърът да насочи, по най – бърз начин, физическата охрана на обекта и автопатрула по СОД (СОТ) към мястото на нарушението. Центърът получава сигнали за извършени нарушения, обработва ги и насочва съответния екип към мястото на произшествието. Ако е необходимо, Центърът може да изпрати допълнителни сили към мястото на нарушението.
Първокласната техника, вложена в Оперативния център и базовите станции е гаранция за получаване на много чист сигнал от всички обекти, охранявани със СОТ (СОД) от фирмата.

Специалистите на нашата фирма са изграждали и са в състояние да изградят системи за сигурност и охрана със СОД (СОТ) на оградни съоръжения, така че в Центъра постъпва сигнал още при опита за проникване на нарушителите в двора на съответното предприятие, офис сграда или частен дом.
Възможни са всякакви решения с оглед запазване имуществото и интересите на клиента. Комбинация между различните видове охрана.